Derkacz

Zapraszam do zapoznania się z ciekawym artykułem, którego bohaterem jest coraz rzadszy w naszym środowisku derkacz

… szukać go daremnie, bo on szybuje w trawie jako szczupak w Niemnie”. Takimi słowami przywoływał Adam Mickiewicz czasy swojej młodości w II Księdze „Pana Tadeusza”. Donośny głos derkacza był niegdyś nieodłącznym elementem wieczornego krajobrazu polskiej wsi, jednak od czasów Mickiewicza wiele się zmieniło.


W większości krajów zachodnich derkacz prawie wyginął i jedynie na wschodzie Europy jest nadal w miarę liczny. Z tego też względu znalazł się on na liście gatunków, dla których tworzone są obszary specjalnej ochrony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (Dyrektywa Ptasia). Może warto postarać się zrozumieć, dlaczego niektóre gatunki zasłużyły na tak specjalne traktowanie…


resztę artykułu można przeczytać na stronie http://www.jestemnaptak.pl/artykul/ptasie-portrety/derkacz-crex-crex


zdjęcia oraz teksty są objete prawem autorskim