Leszek Lubicki o Dolinie Baryczy

Zapraszam do zapoznania się z bardzo ciekawym artykułem o "Dolinie Baryczy" Pana Leszka Lubickiego,

Ptasią ścieżką w Dolinie Baryczy

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” obejmuje ponad 87 tys. hektarów i jest największym w Polsce. Na jego terenie znajduje się rezerwat „Stawy Milickie” chroniony konwencją ramsarską. Podzielony jest on na pięć kompleksów oddzielonych od siebie nieraz odległością wielu kilometrów. My dzisiaj odwiedzamy największy z nich – kompleks Sławno.


 

Stawy Milickie to idealne ostoja dla wielu gatunków roślin jak i zwierząt. Szczególne to jednak miejsce dla ptaków, których stwierdzono tu prawie 300 gatunków, z czego ponad 170 odbywa tutaj regularne lęgi.

 

Na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy wytyczono 8 ścieżek przyrodniczych, a także kilka tras turystycznych oraz szlaków rowerowych. Postawiono wiele czatowni oraz wież obserwacyjnych, z których można w spokoju obserwować piękno przyrody, a przede wszystkim naszą awifaunę. Przy każdym przystanku znajdują się tablice informacyjne. A wszystko to w idealnym stanie, nie zniszczone i widać tam naprawdę zaangażowanego gospodarza tego terenu.


Z resztą tego bardzo ciekawego artukułu ozna się zapoznać na stronie http://przyrodniczo.udl.pl/?p=1602

Wszystkie teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.