Darnowo

Darnowo to miejscowość położona pomiędzy Racotem a Wyskocią, która wymieniana jest w źródłach od 1312 roku. W 1407 r., jako właściciel wzmiankowany jest Piotr Darnowski z Darnowa., potem gospodarstwo należało częściowo do Bnińskich i Gryżyńskich. W 1514 roku wraz z Wyskocią, spytkówkami i Luboszem stało się własnością Mikołaja Spławskiego, w 1529 roku dobra wraz z Racotem i Piotrowem zostały sprzedane Marcinowi Gołutowskiemu. Odtąd Darnowo znajdowało się w rękach kolejnych właścicieli Racotu. We wsi znajduje się datowany na 1681 r., folwark, który po pierwszej wojnie światowej, folwark we wsi przeszedł na własność skarbu Państwa.