Grzebiuszka ziemna

(Pelobates fuscus)

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

  Zwierzęta
  płazy bezogonowe
  grzebiuszkowate


Opis:   

      Jest to gatunek płaza z rodziny grzebiuszkowatych, potocznie nazywany huczkiem ze względu na wydawany w porze godowej głos.Ciało jest krępe, głowa z wyraźnie zaznaczonym wysklepieniem pomiędzy oczami, pysk krótki i zaokrąglony. Oczy wypukłe z pionowymi źrenicami. Skóra jest gładka i lśniąca, a nieliczne brodawki grzbietowe są małe i płaskie. Na grzbiecie przeważają kolory brązowe, ułożone w jasne i ciemne plamy, urozmaicone czerwonymi plamkami. Ubarwienie ciała wykazuje dużą zmienność. Brzuch jest biały. Brak ubarwienia godowego u obu płci.

        Pora godowa wiąże się zwykle z nasileniem opadów atmosferycznych i może się powtarzać kilka razy w roku, w okresie od początku kwietnia do lipca. Grzebiuszka nie jest wybredna jeśli chodzi o wybór zbiornika do złożenia skrzeku, ze względu na sposób życia najczęściej wybiera zbiorniki położone na otwartych, niezalesionych terenach. Pary łączą się pod wodą. Samica składa ok. 1,2 – 3,4 tysiąca jaj  w postaci sznura o długości miedzy 60 a 100 cm., który leży najczęściej swobodnie na dnie w płytkich miejscach zbiornika. Kijanki grzebiuszki mają gliniastożółtą barwę grzbietu, jasną brzucha i złocistą boków. Zazwyczaj przebywają pod powierzchnią wody na środku zbiornika, rzadko przebywając na płyciznach. W zależności od warunków atmosferycznych kijanki mają długość między 8 a 12 centymetrów. Przeobrażenie następuje w drugiej połowie lipca. Larwy, które się wylęgły później, zimują i przeobrażają się w czerwcu następnego roku. Kijanki, u których pojawią się przednie kończyny opuszczają środowisko wodne i przenoszą się na ląd, gdzie ukrywają się w pobliżu zbiornika, aż do osiągnięcia stadium dorosłego. Świeżo przeobrażone osobniki mają długość około 3,5 cm, po czy wzrastają już niewiele.

        Płaz ten żyje wyłącznie na nizinnych terenach, głównie na glebach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, czarnoziemach, lessach, na torfowiskach. Lubi przebywać w ogródkach warzywnych i na polach uprawnych. Wybiera te podłoża, w których łatwo może się zagrzebać. Poza okresem godowym płaz ten żyje wyłącznie na lądzie. Prowadzi nocny tryb życia. Grzebiuszka odżywia się głównie owadami. Na zimę zapada w sen zimowy. W tym celu zagrzebuje się w wykopanej przez siebie głębokiej norze w ziemi.

Wymiary:
Waga:
Długość ciała:


20 - 30 g
6 - 8 cm

Występowanie: Gatunek ten można spotkać na terenie całego Parku.

Status ochronny: ochrona gatunkowa ścisła