Kruk

(łac. Corvus corax )

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
krukowate

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to średnioliczny ptak lęgowy, szeroko rozpowszechniony. Można go spotkać na terenie całego kraju, nawet w wysokich partiach gór. Gatunek ten gnieździ się w różnego typu drzewostanach, zwłaszcza w starych borach sosnowych. W ostatnich latach nasila się gniazdowanie w pobliżu siedzib ludzkich oraz na terenach otwartych, gdzie kruk może się gnieździć w zadrzewieniach, pojedynczych drzewach czy na słupach trakcyjnych. Dorosłe osobniki są ptakami osiadłymi, wędrują tylko osobniki młode.

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten można spotkać na terenie całego Parku Krajobrazowego.

Status ochronny: Częściowa ochrona gatunkowa (Ust. o ochronie przyrody).

Opis: Jest to największy przedstawiciel z rodziny krukowatych. Ubarwienie ciała samca i samicy jest całkowicie czarne z metalicznym połyskiem. Dziób i nogi również są czarnego koloru. Gniazdo budowane jest na wierzchołku wysokiego drzewa, najczęściej iglastego o gęstej koronie, czasem również na słupach trakcyjnych.  Zbudowane jest z grubych gałęzi, drobniejszych patyków z dodatkiem korzonków, traw i mchu, we wnętrzu wylepione ziemią, wyścielone trawami, mchem i sierścią. Samica składa 4 - 6 zielonkawych lub niebieskawych, brunatno plamkowanych jaj, których wysiadywanie trwa ok. trzech tygodni, młode opuszczają gniazdo po ok. 40 dniach.
Głównym pożywieniem tego gatunku jest padlina, drobne ssaki, ptaki, owady, dżdżownice. W zasadzie wszystkożerny. Gatunek ten może dożywać nawet do 40 lat. Jeden z najinteligentniejszych ptaków.

Wymiary:
Długość ciała:
Waga:


55 – 60 cm
ok. 1000 g

Galeria zdjęć kruka autorstwa Marka Palucha