Łabędź niemy

(łac. Cygnus olor)

Królestwo:
Rząd:

Zwierzęta
blaszkodziobe

Status i występowanie w Polsce: W Polsce to nieliczny gatunek lęgowy. Zamieszkuje wszelkiego typu zbiorniki wodne np.: jeziora, niewielkie oczka śródpolne i śródleśne, rzeki, starorzecza, stawy rybne, zbiorniki retencyjne, glinianki i torfianki. Preferuje zbiorniki z pasem szuwarów trzcinowych i pałkowych. Można go spotkać również w obrębach ludzkich osiedli. Jest to gatunek wędrowny. Na lęgowiskach łabędzie pojawiają się między kwietniem
a majem, odlatują na zimowiska od września do grudnia. Cześć osobników zimuje w naszym kraju.

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Na terenie Parku Krajobrazowego można go spotkać na torfiankach wzdłuż Rowu Wyskoć, Jeziorze Zbęchy i stawie koło Racotu.

Status ochronny: ochrona gatunkowa (Ust. o ochronie przyrody).

Opis: Jest to duży ptak wodny. Dorosłe osobniki są całkowicie białe, z pomarańczowym dziobem i czarnym zakończeniem zgrubienia nasady dzioba. Nogi ma ciemne. Młode osobniki są ciemnoszare, plamiste z szarym dziobem. Ogon ostro zakończony. Para buduje ogromne gniazdo w gęstych trzcinowiskach, jest ono umieszczone raczej na wodzie niż na ziemi. Podkładem są grubsze gałęzie, wierzch stanowią liście trzcin i sitowia. Wnętrze wyściełane jest puchem. Gniazdo buduje samica, a budulec przynosi samiec. Samica składa zazwyczaj 5  - 7 zielonkawoszarych jaj, wysiaduje je głównie ona, a samiec strzeże rewiru. Pisklęta osiągają lotność w wieku 120 - 150 dni a dojrzałość płciową w wieku 3 lat. Ptak ten lata niezwykle rzadko i tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Ląduje prawie zawsze na wodzie. Pokarm głównie roślinny, ale ze sporym dodatkiem małży, ślimaków i larw owadów. Młode w pierwszych dniach życia odżywiają się zbutwiałą roślinnością, którą zdobywa matka. Pokarm często wydobywany jest wprost z dna zbiornika poprzez zanurzenie całego przodu ciała i uniesienie tylnej części ponad wodę.Pływa z szyją wygiętą w kształcie litery „S” lub z uniesioną z dziobem skierowanym w dół. W trakcie pływania skrzydła uniesione. W locie szyja wyprostowana, skrzydła duże, szerokie.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętośc skrzydeł:
Waga:


125 - 160 cm
200 - 240 cm
6,4 - 15 kg

Galeria zdjęć łabędzia niemego autorstwa Leszka Lubickiego
Galeria zdjęć łabędzia niemego autorstwa Marka Palucha