Mazurek

(łac. Passer montanus)

Opis:

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
wróble

            Kiedyś ptak ten nazywany był wróblem polnym. W Polsce liczny gatunek lęgowy. Jest to mały ptak, podobny do wróbla. Czapeczka jest intensywnie czekoladowobrązowa bez koloru szarego i to jest cecha odróżniająca go od wróbla. Kołnierzyk jest cienki i biały.  Policzki również są białe z prostokątną czarna plamą. Ślniak jest czarny. Na skrzydłach widoczne są szerokie jasne pasy skrzydłowe.
    Mazurki zamieszkują tereny rolnicze, pola, łąki, sady, ogrody, oraz osiedla ludzkie. Unikają zwartych kompleksów leśnych.  Gatunek ten gniazdo buduje w dziuplach drzew, pod dachami i różnych szczelinach budynków. Para wyprowadza dwa lęgi
w roku, w lęgu zazwyczaj jest 4 -  6 jaj o zmiennym ubarwieniu, szaro i brązowo nakrapianych, wysiadywanie trwa 13 - 14 dni. Młode pisklęta przebywają w gnieździe ok. 17 dni, potem przez 2 tygodnie są jeszcze dokarmiane przez rodziców.  
    Pożywieniem są głównie nasiona zbóż, chwastów, drzew i krzewów, a wiosną drobne owady. Pod koniec lata mazurki tworzą stada i wspólnie poszukują pokarmu.

Wymiary:

Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:13,5 – 14,5 cm
20 - 22 cm
22 - 25 g

Migracje:
Gatunek osiadły

Występowanie:
Gatunek ten można spotkać na terenie całego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego


Ochrona:
Gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową