Wróbel

(łac. Passer domesticus)

 

 

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
wróble

Opis:  

      W Polsce bardzo pospolity mieszkaniec wszelkich osiedli ludzkich i ich najbliższego otoczenia. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich ptaków. Samiec jest brązowo kreskowany z wierzchu, gładko szary od spodu. Ma szarą czapeczkę szeroko obwiedzioną rdzawoczerwonym, szare policzki i duży czarny śliniak. Samica jest jaśniejsza, żółtawobrązowa z wierzchu jasnokreskowana od spodu jasnopłowa za okiem szeroki jasny pasek.

    Ptaki te tworzą monogamiczne, kilkuletnie związki.

   Gniazdo budują w szczelinach budynków, pod dachami, w dziuplach i skrzynkach lęgowych, w gniazdach jaskółek i bocianów. Ma kształt kuli z bocznym wejściem i jest uwite ze źdźbeł trawy, słomy, piór.
   
     Para wyprowadza 2 - 4 lęgi w sezonie. Samica składa 5 - 6 plamkowanych jaj od białych po brunatne, których wysiadywanie trwa 13 - 14 dni.  Młode po 17 dniach opuszczają gniazdo, a przez kolejne dwa tygodnie karmione są przez rodziców.
    Żywią się głównie nasionami zbóż, chwastów, drzew i krzewów, a wiosną drobnym owadami.

 

Wymiary:

Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:14 – 16 cm
21 cm
25 - 30 g

Migracje:
Gatunek osiadły

Występowanie:
Gatunek ten można spotkać na terenie całego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego


Ochrona:
Gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową