Wyskoć

Miejscowość ta znana jest od połowy XIV w., kiedy to należała do Jaszka Wyskoty, kasztelana krzywińskiego. W latach 1388-1411 właścicielem był cze wlej z Miaskowa.  Od roku 1513 właścicielem wsi był Mikołaj Spławski. W latach kolejnych wieś była własnością: Dłużyńskich, Kroczyńskich, Pawłowskich, Grodzickich, Kotarbskich, Chłapowskich. W roku 1782 właścicielem Wyskoci został Antoni Barnaba Jabłonowski, do którego należał również Racot. Do roku 1932 Wyskoć należała do kolejnych właścicieli Racotu.

Kościół. Pierwszy kościół założony został w 1283 r., przez biskupa poznańskiego Jana z Wyskoci. W XVI wieku parafia w Wyskoci była bardzo rozległa i należało do niej 10 miejscowości. W 1631 roku w miejscu starego kościała wybudowano nowy, drewniany kościół. W 1840 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła. W roku 1861 wybudowano wieżę, która została podwyższona w 1866 roku. Kościół przebudowany został w latach 1891-92, dobudowano wtedy po obu dokach prezbiterium dwie loże z oddzielnymi wejściami. Kościół zbudowany jest w stylu neogotyckim, orientowany, halowy, trzynawowy.  Wnętrze urządzone zostało przez Antoninę Chłapowską z Turwi. Ołtarz główny datowany jest na 1842 rok. Wewnątrz kościoła zachował się oryginalny neogotycki wystrój; filary, sklepienia, posadzka, drewniane ołtarze, ambona w kształcie kielicha, chór, prospekt organowy, chrzcielnica, konfesjonały, ławki, bramy, witraże, mur otaczający kościół i inne.