Witamy na naszej stronie

Serdecznie witamy na stronie internetowej projektu pn.: "Drzewa o historii, Ptaki o współczesności - ekologiczna kampania inform. i stworzenie ścieżki edukacyjnej; Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego".

Projekt realizowany jest przez Powiat Kościański, a dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, priorytet III "Środowisko przyrodnicze", działanie 3.3 "Wsparcie ochrony przyrody".

Całkowita wartość Projektu to kwota 75 229,48, natomiast kwota dofinansowania to 52 631,95 zł.

Przedmiotem Projektu jest kampania informacyjno-promocyjna w ramach, której wydany zostanie folder informacyjny o znaczeniu bioróżnorodności w środowisku oraz o zadrzewieniach śródpolnych, ich wpływie otoczenie oraz na funkcjonowanie poszczególnych gatunków zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. Wydany zostanie również atlas ptaków, zamieszkujących tereny, przez które przebiegać będzie ścieżka edukacyjna. Stworzona zostanie strona internetowa Projektu, na której znajdą się wszystkie informacje dotyczące ścieżki, zwierząt i roślin z tego terenu. Dodatkowym elementem będzie stworzenie ścieżki edukacyjnej opartej na faunie i florze Parków istniejących przy dworach lub pałacach ziemiańskich na terenie Parku Krajobrazowego. Folder o zadrzewieniach śródpolnych oraz atlas ptaków wysłany zostanie do rolników mających swoje pola przy drogach gdzie występują zadrzewienia.

Ścieżka ekologiczna będzie miała długość 28,5 kilometra, a swoim zasięgiem obejmie następujące miejscowości: Racot, Stary Gołębin, Turew, Rąbiń, Rogaczewo Wielkie, Rogaczewo Małe, Wyskoć, Darnowo. Przebiegać ona będzie przez obszar trzech Gmin: Kościan, Czempiń oraz Krzywiń. Mniej więcej w centralnym punkcie ścieżki edukacyjnej w Turwi znajduje się Stacja Badawcza PAN.

Celem powstania strony internetowej jest promowanie wszelkich działań związanych z ochroną przyrody. Można tutaj znaleźć galerię fotografii roślin i zwierząt wystęujących na terenie Powiatu Kościańskiego, przeglądnąć tablice edukacyjne umieszczone na ścieżce edukacyjnej powstałej w ramach projektu czy aktywnie uczestniczyć w forum internetowym.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza stroną internetową.