Tablice edukacyjne

OWADY

Biegacz skórzasty (łac.Carabus coriaceus)
Paź królowej (Papilio machon)

ŚLIMAKI

Ślimak winniczek (łac. Helix pomatia)

RYBY

PŁAZY

Grzebiuszka ziemna (łac. Pelobates fuscus)
Rzekotka drzewna (łac. Hyra arborea)
Kumak nizinny (łac. Bombina bombina)
Padalec (łac. Anguis fragilis)
Ropucha szara (łac. Bufo bufo)
Ropucha zielona (łac. Bufo viridis)

GADY
Jaszczurka zwinka (łac. Lacerta agilis)
Jaszczurka żyworodna (łac. Zootoca vivparia)
Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

PTAKI

Czajka (łac. Vanellus vanellus)
Bażant (łac. Phasianus colchicus)
Bocian biały (łac. Ciconia ciconia)
Bogatka (łac. Parus major)
Dzięcioł duży (łac. Dendrocopos major)
Dzwoniec (łac. Carduelis chloris)
Kukułka (łac. Cuculus canorus)
Czyż (łac. Carduelis spinus)
Wrona siwa (łac. Corvus corone cornix)
Kowalik (łac. Sitta europaea)
Grubodziób (łac. Coccothraustes coccothraustes)
Mazurek (łac. Passer montanus)
Wróbel (łac. Passer domesticus)
Sójka (łac. Garrulus glandarius)
Żuraw (łac. Grus grus)
Gawron (łac. Corvus frugilegus)
Gęgawa (łac. Anser anser)
Modraszka (łac. Parus caeruleus)
Cyraneczka (łac. Anas crecca)
Gąsiorek (łac. Lanius collurio)
Kopciuszek (łac. Phoenicurus ochruros)

Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) Dymówka (Hirundo rustica) Oknówka (Delchion urbicum)
Jerzyk (Apus apus) 

Kania ruda (Mlivus milvus)
Kruk (Corvus corax)
Krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Kwiczoł (Turdus pilaris)
Łabędź niemy (Cygnus olor)
Łyska (Fulica atra)
Mysikrólik (Regulus regulus)
Myszołów (Buteo buteo)
Ortolan (Emberiza hortulana)
Pliszka siwa (Motacilla alba) Pliszka żółta (Motacilla flava)
Potrzeszcz

Srokosz(....)

Sikora uboga (....)
Szczygieł
Sierpówka (Streptopelia decaocto)
Zięba

SSAKI

Kret europejski (łac. Talpa europaea)
Jeż europejski (łac. Erinaceus europaeus)
Wiewiórka (łac. Sciurus vulgaris)
Ryjówka akasmitna (łac. Sorex araneus)
Sarna (łac. Capreolus capreolus)
Zając

ROŚLINY

Bluszcz pospolity (łac. Hedera helix)
Buk zwyczajny (łac. Fagus sylvatica) Chaber bławatek (łac. Centaurea cyanus)
Dąb czerwony (łac. Quercus rubra)
Dąb szypułkowy (łac. Quercus robur)
Fiołek mokradłowy (łac. Viola persicifolia)
Głóg jednoszyjkowy (łac. Crataegus monogyna)
Goździk pyszny (łac. Dianthus superbus) Dereń świdwa (łac. Cornus sanguinea) Goryczka wąskolistna (łac. Gentiana pneumonanthe)
Jarząb pospolity (łac. Sorbus aucuparia)
Lnicznik siewny (łac. Camelina sativa)
Mak polny (łac. Papaver rhoeas)
Kukułka szerokolistna (łac. Dactylorhiza majalis)

Szakłak (łac. Rhamnus catharica) Turzyca Davalla (łac. Carex davalliana) Klon zwyczajny (łac. Acer platanoides) Kasztanowiec zwyczajny (łac. Aesculus hippocastanum)

Lipa drobnolistna (łac. Tilia cordata)
Lipa szerokolistna (łac. Tilia platyphyllos)
Listera jajowata (łac. Listera ovata)
Modrzew europejski (łac. Larix decidua)
Pierwiosnek lekarski (łac. Primula versis)
Robinia (łac. Robinia pseudoacacia) Sosna zwyczajna (łac. Pinus sylvestris) Ślazówka turyngska (łac. Lavatera thuringiaca)
Grusza polna (Pyrus communis)
Jabłoń dzika (Malus sylvestris)
Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)