Jaszczurka żyworodna

(Zootoca vivipara) 

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

  Zwierzęta
  łuskonośne
  jaszczurkowate


Opis:   

     Jest to gatunek jaszczurki z rodziny jaszczurek właściwych.

    Występuje na terenie Polski i podlega ścisłej ochronie. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Zootoca w naszym kraju. Ubarwienie grzbietu jest w różnych odcieniach brązu. Na grzbiecie widoczne są 3 rzędy plam wpółokrągławych często zlewających się ze sobą. Wzdłuż grzbietu biegną się 2 jasnożółte lub białawe linie. Ubarwienie powierzchni brzusznej jest dymorficzne: samce godujące mają jaskrawopomarańczowe do czerwonego, delikatnie plamiste, poza godami pomarańczowo-żółty, u samic jest to kolor jasnoperłowy, bezplamisty. Budowa ciała jest delikatna, ciało lekko walcowate, ogon gruby z niewielką głową. Łuski są drobne na grzbiecie, tarczki głowy wyraźne.

   Jaszczurka ta żyje w wilgotnych lasach, na małych słabo nasłonecznionych polankach, często nad wodami.

  Jest to gatunek jajożyworodny, gody odbywają się w maju lub na początku czerwca. Młode rodzą się od końca lipca do września w liczbie od 5 do 13, a najczęściej od 6 do 8, ich długość waha się od 3,5 do 4,3 cm.

    Odżywia się owadami (głównie pluskwiakami) oraz pająkami, wijami, ślimakami i dżdżownic.

Wymiary:
Długość ciała:


ok. 14 cm

Występowanie:
Gatunek ten można spotkać w okolicach Rogaczewa Małego oraz jeziora Zbęchy.