Modraszka

(łac. Cyanistes caeruleus

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
sikorowate

Status i występowanie w Polsce: Liczny gatunek lęgowy i zimujący. Powszechny w całej Polsce, również w górach do wysokości ok. 1000 m npm. Gatunek osiadły w dużej części naszego kraju, zwłaszcza na zachodzie. Przez teren Polski licznie migrują osobniki gniazdujące na wschód i północ od naszego kraju. Przylot od marca do kwietnia, odlot we wrześniu lub październiku. Modraszka występuje na terenie prawie całego kraju. Zamieszkuje słoneczne lasy liściaste i mieszane oraz wszelkie zadrzewienia, w tym śródpolne, parki, sady, aleje, krzewy, skwery, doliny większych rzek i ogrody. Unika borów.

Występowanie w PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten można spotkać we wszystkich porach roku w lasach, parkach i różnorodnych zadrzewieniach oraz w obrębie miejscowości.

Ochrona gatunku: Gatunek prawnie chroniony (Ust. o Ochronie Przyrody).

Opis: Jest to drobny ptak, z wyglądu jasnożółty lub zielonkawy. Niebieska czapeczka na głowie otoczona białą obwódką, policzki białe, wokół nich biegnie ciemnoniebieski paseczek łączący się na karku. Skrzydła i ogon niebieskie, grzbiet oliwkowy, pierś i brzuch żółte.
Gniazduje w dziuplach z wąskim otworem wejściowym lub skrzynce lęgowej. Gniazdo uwite z mchu, traw i wysłane piórkami, włosiem i puchem. Samica składa do 12 białych, czerwono nakrapianych jaj w jednodniowych odstępach. Wysiadywanie trwa ok. 2 tygodni. Pisklęta opuszczają gniazdo po 17 - 18 dniach. Pożywieniem tego gatunku są owady, pajęczaki i inne drobne bezkręgowce oraz małe nasiona. Modraszki chętnie odwiedzają karmniki.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


11 – 12 cm
ok. 20 cm
11 - 14  g

Galeria zdjęć modraszki autorstwa Leszka Lubickiego