Kania

(łac. Milvus milvus )

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
szponiaste
jastrzębiowate

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to bardzo nieliczny gatunek lęgowy i przelotny. Kania ruda gniazduje niemal wyłącznie w zachodniej i północnej części kraju i jest ptakiem związanym z terenami o urozmaiconym krajobrazie, w którym występują zarówno łąki, obszary zalesione, cieki i zbiorniki wodne. Gniazduje również w typowym krajobrazie rolniczym. Na lęgowiskach kanie rude pojawiają się w okresie od lutego do kwietnia, odlot na zimowiska rozpoczyna się w sierpniu i trwa do końca października. Część osobników mających dobry dostęp do pokarmu zimuje w naszym kraju.

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Z racji faktu, że jest to gatunek migrujący można go spotkać na terenie całego Parku Krajobrazowego.

Status ochronny: Ścisła ochrona gatunkowa (Ust. o ochronie przyrody). Gatunek ten  wymieniony jest w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako bliski zagrożenia, oraz Dyrektywie Ptasiej, jako zagrożony przez utratę siedlisk spowodowane wyrębem starych drzew w pobliżu wód, zwłaszcza na międzywalu, likwidacją zabagnień i zadrzewień oraz intensyfikacją rolnictwa. Stanowiska lęgowe chronione są, przez cały rok w promieniu 200 m od gniazda, a w okresie 01.03 - 31.08  w promieniu 500 metrów od gniazda.

Opis: Kanie rude to ptaki o długich skrzydłach i długim ogonie. Mają jasną głowę, szarobrązowe lub rude, nieznacznie kreskowane ciało. Pokrywy na wierzchu tworzą jasny pas. Ogon ptaków jest ciemnoczarnobrązowy ze słabym prążkowaniem, rozwidlony i krótszy na środku. W locie ptak skrzydła ma lekko wygięte, trzymane łukowato i  przekręca ogon. Gniazdo o specyficznej konstrukcji budowane jest wysoko w koronach drzew, w rozwidleniu gałęzi i głównie na skraju lasu. Podstawę stanowi gruba gałąź, jego budulcem są patyki, siano i mech ale także papiery i szmaty. Samica składa tam od 2 do 3 jaj, które wysiaduje przez 33 - 38 dni. Pisklęta opuszczają gniazdo w wieku 6 - 7 tygodni. Dieta tego gatunku jest urozmaicona i składa się z różnego typu kręgowców i bezkręgowców, a także padliny. Kania rdzawa jest agresywna i chroni swoje terytorium przed intruzami, praktycznie żadne inne ptaki drapieżne nie gnieżdżą się na terytorium kań.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


60 – 70 cm
140 - 165 cm
1200 - 1500 g